Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης.


 

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45.

Αρχεία:
Πρόσκληση.