Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 12 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.