Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 μ.μ. 

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 μ.μ.   

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.  

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 22 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45 μ.μ.