Κοινωνική Πολιτική

Η κοινωνική πολιτική όπως ορίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο επισημοποιεί έναν τρόπο σκέψης και ανταπόκρισης στον κοινωνικό αντίκτυπο των αλλαγών που συντελούνται με γοργούς ρυθμούς μέσα σε μια κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αρχή καλείται να δώσει απαντήσεις σε τρέχοντα και μελλοντικά καίρια κοινωνικά ζητήματα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει:

  • Την αξιολόγηση των αναγκών των κοινωνικών αναγκών του Δήμου
  • Το διάλογο μεταξύ των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής με σκοπό την εύρεση λύσεων για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών
  • Τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής
  • Την υποστήριξη και τη συνεργασία με άλλους Δήμους, την Περιφέρεια και το Κράτος με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκριση (πολιτική – οικονομική – τεχνική) στις άμεσες ανάγκες
  • Την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν

Σε επίπεδο πολιτικής, οι δήμοι έχουν νέες ευκαιρίες να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς ώστε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την καθιέρωση ενός μηχανισμού για τον εντοπισμό των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής και τις λύσεις που μπορούν να προκύψουν, ο Δήμος Πετρούπολης μπορεί να υποστηρίξει και να προωθήσει αποτελεσματικές στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες όλων των κατοίκων της πόλης μας.

Η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής είναι κεντρικής σημασίας για την παρούσα Δημοτική Αρχή καθώς θα οδηγήσει σε κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη και εντέλει θα συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του δήμου τη Πετρούπολης. Καθώς ο Δήμος μας αντιμετωπίζει νέες απαιτήσεις, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικό ιστό και σε όλους εκείνους τους παράγοντες που θα προωθήσουν το Δήμο μας σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Το όραμα μας –  η δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και δυναμικού μοντέλου σχεδιασμού, εφαρμογής και λειτουργίας δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των δημοτών,  των κατοίκων και  των εργαζομένων  του Δήμου Πετρούπολης.