Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 05 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
(Εθνικής Αντίστασης 61),.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.