Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61)

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61-.

Αρχεία:
Πρόκληση της 17η Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 15ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Βάρναλη 76-78).

Αρχεία:
Πρόκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.