Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (χωρίς φυσική παρουσία) σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και σε ενέργειες του αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου ΥΠΕΣ σε σχέση με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 04 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης.