Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 22ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 21ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 20ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61

Αρχεία:
Πρόκληση της 19ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61)

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61-.

Αρχεία:
Πρόκληση της 17η Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.