Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, (αποστείλατε τη
πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:00 και τη ψήφο σας από 09:30 έως 10:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-202486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 14.00 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

2020

7 Ιανουαρίου 2021

2020

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 27ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 26ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 25ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.