Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 24 Ιουλίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 08 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 04 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 02 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
.