Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 06 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, (αποστείλατε τη
πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:30 και τη ψήφο σας, από 10:30 έως 11:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 29 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,
(αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:30 και τη ψήφο σας, από 09:30 έως 10:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς στις 02 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 12:30 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς στις 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, (αποστείλατε τη πρόθεση
συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 12:30 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

Αρχεία:
Πρόκληση της  5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15.

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.