Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  5ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 .

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  4ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της διά περιφοράς 8η Τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τη πρόθεση συμμετοχή σας καθώς και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 28/04/2020 & ώρα από 10:00 έως 13:00 στο e-mail: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  3ης Έκτακτης συνεδρίασης, λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τη πρόθεση συμμετοχή σας καθώς και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 24/04/2020 & ώρα από 10:00 έως 11:00 στο e-mail:kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (χωρίς φυσική παρουσία) σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και σε ενέργειες του αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου ΥΠΕΣ σε σχέση με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) στις 06 Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης.