Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 29 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 24 Ιουλίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 08 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης.