Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 29 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.