Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:45, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος-Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.