Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 18 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος-Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.