Αποφάσεις Δημάρχου

Δείτε τις αποφάσεις Δημάρχου, όπως έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης “ ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.

Εξερευνήστε ή Αποθηκεύστε τον αντίστοιχο πίνακα των αποφάσεων.


 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0866 Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πετρούπολης 96ΜΥΩΞΣ-ΨΘΕ  

 

 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0173 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου για την εποπτεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης ΩΙ8ΗΩΞΣ-Φ9Ρ  
 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 01025 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας σε Αντιδήμαρχο ΩΒΧΩΩΞΣ-ΛΝΙ