Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


 Πίνακας κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης.

Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων, σχετικά με  τον  καταρτισμό του  πίνακα κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά τριάντα οχτώ (38) άτομα, για τη παροχή υπηρεσιών στην Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου….

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Πρόσληψη, με  σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά δύο (2) Ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση…

Aναζητηση χώρου για την στέγαση των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 154/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΣ9ΩΞΣ -ΞΡΘ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της εν λόγω δημοπρασίας, η οποία απέβη…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Πρόσληψη, με  σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά…

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ). O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ…

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ…

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (16.12.2019)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται στο κείμενο της προκήρυξης,…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: Δημόσια Διαβούλευση για τη συμβολή του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των…

Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019. (19.11.2019)

Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019. Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019 (μελέτη 39/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη…

1 2 27