Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Αναστολή διαδικασίας εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Δήμος Πετρούπολης

Αναστολή διαδικασίας εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Σε εφαρμογή της  υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020,…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. Πρόσληψη  προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)  μηνών και 15 ημερών, με…

Δαπάνες Επανελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών ακινήτων (11.3.2020).

Δαπάνες επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών ακινήτων – σχολικών συγκροτημάτων και έκδοσης των απαιτούμενων ΥΔΕ. Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (30.03.2020)

Δήμος Πετρούπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ            Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά…

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»,…

Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας Λειτουργίας Παιδικών Χαρών(04.03.2020)

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Πετρούπολης. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι μέχρι την Τετάρτη 04/03/2020 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00…

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (04.03.2020)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολιγικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξερτημάτων τους Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τετάρτη 04/3/2020 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις…

Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2020. (03.03.2020)

Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2020. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη  σύμβαση μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει…

 Πίνακας κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης.

Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων, σχετικά με  τον  καταρτισμό του  πίνακα κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή…

1 2 28