Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ…

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (16.12.2019)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται στο κείμενο της προκήρυξης,…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: Δημόσια Διαβούλευση για τη συμβολή του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των…

Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019. (19.11.2019)

Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019. Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019 (μελέτη 39/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου.(02.12.2019)

Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν Τμήματα της Δ/νσης Πολιτισμού,…

Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου..

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα “ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ“, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2019-2020»…

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης Μελέτης.

  Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης…

Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020».

 Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020» Πίνακες κατάταξης του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020»          

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.(18.11.2019)

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση…

1 2 27