Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α-2021)

Ο Δήμος Πετρούπολης θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α-2021). Σχέδιο σε μορφή pdf (συνημμένο) θα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως την 4η Φεβρουαρίου 2021….

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Δήμος Πετρούπολης

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη. Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με…

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Δήμος Πετρούπολης

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών. Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων…

Πρόσληψη οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.

Δήμος Πετρούπολης

Πρόσληψη οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων. Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη  προσωπικού, δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και εννιά (9) εργατών καθαριότητας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ Σ.Μ.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Δήμος Πετρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ Σ.Μ.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ. Ο Δήμος Πετρούπολης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών,…

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Δήμος Πετρούπολης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σε συνέχεια της ένταξης του Δήμου Πετρούπολης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» έχει συντάξει μελέτη την οποία θέτει ο Δήμος σε διαβούλευση από τις 25.11.2020 έως…

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών…

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021 Ανακοινώνεται η πρόσληψη οχτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου.(29.10.2020)

Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί  ο  Ζ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Πετρούπολης…

1 2 35