Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2019. (17.05.2019)

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2019.. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών…

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

 O Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019. Προθεσμία…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης.(11.06.2019)

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης. Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.(10.06.2019)

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση…

Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019. (17.05.2019)

Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2019. Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη…

Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019. (06.05.2019)

Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την…

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων. (05.05.2019)

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της…

Ανακοίνωση για την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας θέσης, για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

   Ανακοίνωση για την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας θέσης, για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών…

1 2 25