Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.