Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 17 Ιουνίου 2020 ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:30

Αρχεία:

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της  3ης Τακτικής Συνεδρίασης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αρχεία:

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 11 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 07 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  02 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  03 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής.


 


Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  08 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.


 


Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00.