Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 25 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος-Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.