ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών των κατοίκων του που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τόσο τα βασικά είδη διατροφής όσο και τις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες, συνεχίζει για το έτος 2020 – 2021 τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου.

Για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων κατοίκων ή δημοτών του Δήμου Πετρούπολης στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι είτε με την παρουσία φυσικού προσώπου κατόπιν ραντεβού, από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρες 09:30 – 13:00, είτε ηλεκτρονικά στις κάτωθι διευθύνσεις: koin.pantopolio@petroupoli.gov.gr & farmakio@petroupoli.gov.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου (επί τη διασταύρωση των οδών Αθ. Διάκου 88 Α & Αγ. Δημητρίου) τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.

Σε περίπτωση που το αίτημα δεν δύναται να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, το εξυπηρετούμενο κοινό θα προσέρχεται στην υπηρεσία μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 (ΑΔΑ 6 Μς046ΜΤΛ6-Ο14) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης, στο Τηλ. 210-5065885

Έγγραφα:

Δικαιολογητικά
Αίτηση Παντοπωλείου
Αίτηση Φαρμακείου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

10 Αυγούστου 2018

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί μια νέα συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) Δομή ενταγμένη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η λειτουργία του Φαρμακείου περιλαμβάνει τους παρακάτω τρεις (3) άξονες:
• Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου
• Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει:
• δωρεάν φάρμακα
• υγειονομικό υλικό και
• παραφαρμακευτικά προϊόντα

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι:
• Άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Πετρούπολης
• Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται απ’ αυτή (π.χ. ωφελούμενοι του Κ.Ε.Α. και του Τ.Ε.Β.Α., ανασφάλιστοι)
• Οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χορήγηση φαρμάκων γίνεται κατόπιν προσκόμισης ιατρικής συνταγής και γνωμάτευσης.
Τα δωρεάν φάρμακα, το υγειονομικό υλικό και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα της Δομής εξασφαλίζονται μέσω της συμμετοχής των πολιτών, της κινητοποίησης των συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων αλλά και μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με τα τοπικά φαρμακεία.
Στελέχωση
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πετρούπολης στελεχώνεται από έναν Φαρμακοποιό (ΠΕ) και έναν Κοινωνικό Λειτουργό (ΤΕ).
Υπεύθυνη Λειτουργίας Δομής: Γαλανάκη Γεωργία Κοινωνική Λειτουργός

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά από τις 10:00-14:00

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Στέγη Πολιτισμού ‘’Γιάννης Ρίτσος’’
Αθ. Διάκου 88 Α & Αγ. Δημητρίου (Χάρτης)
Τηλ.: 2105064105

Email: farmakio@petroupoli.gov.gr

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου.

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Δήμου Πετρούπολης.