Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.