Ο Δήμος Πετρούπολης έχει στην ευθύνη του (5) παιδικούς και (2) βρεφονηπιακούς σταθμούς :

Διοικητικά έχουν την ακόλουθη διάρθρωση: 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής: Ζορμπά Ανθή

Αρμόδια Υπηρεσία Παιδικών σταθμών:
τηλ. 210 5064079 κα Χριστίνα Νικολακοπούλου

Οι παιδικοί σταθμοί στεγάζονται ως ακολούθως :

Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός :
Ελ.  Βενιζέλου 110, τηλ. 210 5056 970
Υπεύθυνη : Γκάγκα  Αλεξάνδρα
Φιλοξενεί  : (50) νήπια και (12)  βρέφη


 Β΄ Παιδικός Σταθμός :
Ξάνθου & Μακρυγιάννη 74, τηλ. 210 5057 294
Υπεύθυνη : Αναστασίου Χριστίνα
Φιλοξενεί  : (50) νήπια


Γ΄ Παιδικός Σταθμός :
Θράκης 5, τηλ.  210 5021 000
Υπεύθυνη : Κουδωνά Ελένη
Φιλοξενεί : (50) νήπια


Δ΄ Παιδικός Σταθμός :
Αναπαύσεως 31, τηλ. 210 5022 267
Υπεύθυνη : Καλογιάννη Σοφία
Φιλοξενεί  : (50) νήπια


Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός :
Μ Αλεξάνδρου 50, τηλ. 210 5012 400
Υπεύθυνη : Μανωλιτζά  Αργυρή
Φιλοξενεί : (50) νήπια και  (12)  βρέφη


ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός :
Σκουφά  69 & Μυστρά, τηλ. 210 5028 305
Υπεύθυνη : Βεργιοπούλου Αθηνά
Φιλοξενεί  : (50) νήπια


Ζ΄ Παιδικός Σταθμός :
Σκουφά  65 – 67  & Ναυαρίνου , τηλ. 210 5014 360
Υπεύθυνη : Κοψαλή Ελβίρα
Φιλοξενεί  : (70) νήπια