Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 1/2020 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2020.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 01/2020

 

 

Στις 07 Νοεμβρίου 2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 9/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 09/2019

 

 

Στις 11 Οκτωβρίου 2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 8/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 08/2019

 

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 7/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 07/2019

 

 

Στις 16/09/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 6/2019 πράξη της, κατάρτισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2020.
Το εν λόγω σχέδιο το παραθέτουμε και στο site του Δήμου για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 06/2019

 

 

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της 5/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα “Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020” και το ενσωματωμένο σχέδιο αυτού.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 05/2019

 

 

Στις 02/07/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 4/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 04/2019

 

 

Στις 04/04/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 3/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 03/2019

 

 

Στις 04/03/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 2/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 03/2019

 

 

Στις 15/01/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 1/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης και την στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό..

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Δείτε την 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.