Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 (Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιτροπές Παιδείας ) του ν. 1566/85 (Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις) σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Οι εισηγήσεις της Δ.Ε.Π. στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορούν:

  • στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • στην κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
  • στην έγκριση των απολογισμών
  • στις παραχωρήσεις σχολικών χώρων
  • στην ίδρυση – κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
  • στην παρακολούθηση ανέγερσης σχολικών κτιρίων
  • στο έργο των σχολικών επιτροπών

 

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, με την υπ’ αριθμό 8623/2024 απόφαση του, όρισε Πρόεδρο Δ.Ε.Π. τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Γιώργο Τσιακίλο

Αναλυτικά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδεία στελεχώνουν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Τσιακίλος Αντιδήμαρχος Παιδείας, εκπρόσωπος του Δήμου
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Στάμος Αδάμ Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας Πηνελόπη Τσιλιγιάννη
Αθηνά Καραντινού Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας Παναγιώτα Σγαντζούρη
Πάκος Δημήτρης Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης Διονυσία Μαρίνου
Παναγιώτης Σταυρόπουλος Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας
Στέλλα Ιωαννίδου Εκπρόσωπος Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. ΓΛΗΝΟΣ»
Δημήτρης Αγγελινάς Εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης
Γραμματέας Επιτροπής
Θεοφανή Παπαδοπούλου Προϊσταμένη τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής

 

Τηλέφωνο Γραμματείας Δ.Ε.Π. 210 5064083