Δείτε την πρόσκληση της δια περιφοράς,  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 13.30 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404).

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:30 .

Αρχεία:

Πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   μέσω τηλεδιάσκεψης 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  δια περιφοράς 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 15.00 στο email: katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:

Πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  δια περιφοράς 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση
συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 15.00 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:

Πρόσκληση της 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.