Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  27ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 27ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  26ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 26ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  25ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 25ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  24ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 24ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Ειδιικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.