Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  την  Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  10:00,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της δια περιφοράς,  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 13.30 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404).

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 16η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Δείτε την πρόσκληση της   14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.