Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.