Αποφάσεις Δημάρχου 2014

4 Σεπτεμβρίου 2014

  Αρ. Απόφασης  Θέμα1010/2014 Mεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής του Δημάρχου Πετρούπολης. 997/2014 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 937/2014Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.