Μέλη της Επιτροπής Ποιότηας Ζωής, 2022-2023.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότηας Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023

Αθανάσιος Σκαλιστήρας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Παναγιώτης Κάκαλης, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας & ΚΑΠΗ

Τακτικά Μέλη:
1. Χριστόπουλος Φώτιος,
2. Παχίδου Χρυσάνθη,
3. Σίμος Ευάγγελος,
4. Μαλαθρίτης Νικόλαος
5. Χρυσικός Στυλιανός και
6. Λάππας Θεόδωρος.

Αναπληρωματικά Μέλη :
1. Γεωργιάδης Γεώργιος,
2. Σταματοπούλου Αικατερίνη,
3. Κανέλλη Ζαχαρούλα,
4. Ραγκούσης Εμμανουήλ,
5. Κακαβάς Νικόλαος και
6. Κυριάκος Χρήστος.


Μέλη της Επιτροπής Ποιότηας Ζωής, 20219-2021.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 06.11.2021.

Tακτικά μέλη:
1. Παχίδου Χρυσάνθη
2. Χριστόπουλος Φώτιος
3. Ραγκούσης Εμμανουήλ
4. Χρυσικός Στυλιανός
5. Γεωργακά Γεωργία
6. Κυριάκος Χρήστος
Aναπληρωματικά μέλη:
1. Φιλίππου Βασίλειος
2. Αρζόγλου Κων/νος
3. Μαλαθρίτης Νικόλαος
4. Βαμβακάς Γεώργιος
5. Ταλιούρας Νικόλαος
6. Αγγελοπούλου Σταυρούλα


Μέλη της Επιτροπής Ποιότηας Ζωής, 2017-2019.

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 5.3.2017 μέχρι 31.8.2019.

Tακτικά μέλη:
1)    Απολλωνάτος Ελευθέριος
2)    Κανέλλη Ζαχαρούλα
3)    Ζορμπά Ανθή
4)    Λιάπης Κων/νος
5)    Ραγκούσης Εμμανουήλ
6)    Ζαχαράκης Κων/νος
7)    Κυριάκος Χρήστος
8)    Κάκαλης Παναγιώτης
Aναπληρωματικά μέλη:
1)    Κοτσαμπάς Θεοφάνης
2)    Χαρακίδα Ιωάννα
3)    Λαμπράκη Αφροδίτη
4)    Σουξές Γεώργιος
5)    Αγγελοπούλου Σταυρούλα