Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.