Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.