Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις  08 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος-Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.