Καλωσήρθατε στον Δήμο Πετρούπολης
Ωράριο: 08:00 - 14:00
  • Δευτέρα: 08:00 - 14:00
  • Τρίτη: 08:00 - 14:00
  • Τετάρτη: 08:00 - 14:00
  • Πέμπτη: 08:00 - 14:00
  • Παρασκευή: 08:00 - 14:00
  • Σάββατο: Κλειστά
  • Κυριακή: Κλειστά

Οι υπηρεσιακές μονάδες που συνθέτουν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, διαρθρώνονται ως ακολούθως:

Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων, κοινόχρηστων χώρων & εκτέλεσης τεχνικών έργων

Τμήμα Υδραυλικών έργων & Οδοποιίας - συγκοινωνιών & κυκλοφορίας

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Υπηρεσιών Δόμησης

Τμήμα Ηλεκτρολογικών μελετών & έργων - έκδοσης αδειών μεταφορών & εγκατάστασης - κατάρτισης τεχνικού προγράμματος

Τμήμα Ηλεκτρολογικό & δημοτικού φωτισμού

Τμήμα Τεχνικών συνεργείων & εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας