Ο Δήμος Πετρούπολης θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α-2021). Σχέδιο σε μορφή pdf (συνημμένο) θα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως την 4η Φεβρουαρίου 2021. Παρατηρήσεις και απόψεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να αποστέλλονται στα e-mails : vm_perivallon@petroupoli.gov.gr (αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, κ. Φ. Χριστόπουλος) και perivallon@petroupoli.gov.gr (Διευθυντής Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου & Πολιτικής…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

25 Νοεμβρίου 2020

Σε συνέχεια της ένταξης του Δήμου Πετρούπολης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» έχει συντάξει μελέτη την οποία θέτει ο Δήμος σε διαβούλευση από τις 25.11.2020 έως 01.12.2020 και η οποία αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και περιλαμβάνει τα κάτωθι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Η ενταγμένη…

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: Δημόσια Διαβούλευση για τη συμβολή του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 με την υποστήριξη του ΕΚΤ, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων. Οι…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ O Δήμος Πετρούπολης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Προτάσεις και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, έως και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου papoutsa@petroupoli.gov.gr και g.ganetsos@petroupoli.gov.gr, της Δ/νσης Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Μπουμπουλίνας &…

                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                         Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)   Σας καλούμε στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο (Μπουμπουλίνας 59 & Αθ. Διάκου), προκειμένου να διεξαχθεί συζήτηση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ ) .   Είναι ένα από τα τρία…

Η Δημοτική Αρχή ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 12/3/2015, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, που αποτελεί κομμάτι του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και αφορά το όραμα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Διοίκησης.Ο Δήμαρχος καλεί όλους τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης να εκθέσουν τις σκέψεις, αλλά και…