Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0866 Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πετρούπολης 96ΜΥΩΞΣ-ΨΘΕ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020