Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0173 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου για την εποπτεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης ΩΙ8ΗΩΞΣ-Φ9Ρ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020