Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 32013 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Πετρούπολης 9ΩΙΝΩΞΣ-2Θ2  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021