Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0002 Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 66Ψ8ΩΞΣ-3ΚΩ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020