Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0001 Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πετρούπολης ΨΖΜΕΩΞΣ-6Α1  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020