Δείτε τις αποφάσεις Δημάρχου
, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.
Εξερευνήστε ή Αποθηκεύστε τον αντίστοιχο πίνακα των αποφάσεων.

 

 Αρ. Πρωτ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
4420/2024 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. Ψ8Φ3ΩΞΣ-6ΛΓ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
0110/2024 Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΨΥΦΚΩΞΣ-ΠΓ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024