Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης - Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Δείτε την πρόσκληση της 1η Έκτακτη Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30. Αρχεία: Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Αρχεία: Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Αρχεία: Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Αρχεία: Πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Αρχεία: Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης.