Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υ.Ε.

Για συναλλαγές με την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας  του Δήμου μας, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κ. Βάρναλη 76-78, 13232, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο:  213 2024498

Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr 


    Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4442/7-12-2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017, η νέα γνωστοποίηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της ΚΥΑ  από τον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr αφού έχει προηγηθεί η χορήγηση της βεβαίωσης εγκατάστασης (Παράρτημα Α΄) από το δήμο.    Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την…

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η μεταβολή στοιχείων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με την  γνωστοποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 για τους εξής λόγους : Αλλαγή φορέα δραστηριότητας (ονόματος, επωνυμίας) εντός 10 ημερών από τη δήλωση στην Εφορία και μεταβολή στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή μέλους των…

Βεβαίωση Εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. (Οδηγίες). Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4442/7-12-2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 καταργείται πλέον η χορήγηση της προέγκρισης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση με την χορήγηση Bεβαίωσης Εγκατάστασης. Η…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε. του άρθρου 80 Ν.3463/2006 (Ν.4442/7-12-2016, ΦΕΚ Α΄ 230/16 & ΚΥΑ 16228/18-5-2017, ΦΕΚ Β΄1723/17) Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν.4442/2016 τη δήλωση χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής,…

    Για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής- πώλησης τροφίμων και ποτών, όπως αυτά ορίζονται στην υγειονομική διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης χωρίς την καταβολή παραβόλου.    Η υποβολή γνωστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017) μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr από το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που διαχειρίζεται τα…

-ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Χορηγείται από την υπηρεσία).           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση :1.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντος ή άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ή ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής…

Για να δωθεί παράταση παραμονής - μίσθωσης σε κενωθέν περίπτερο, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την παρακάτω Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση:Αρχεία:Αίτηση παραμονής σε κενωθέν περίπτερο.   

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα. Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή - κουρέα, απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Αρχεία: Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα. Πληροφοριακά στοιχεία-απαιτούμενα δικαιολογητικά κομμωτή-κουρέα.          

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών. Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Αρχεία: Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών. Πληροφοριακά στοιχεία-απαιτούμενα δικαιολογητικά τεχνίτη περιποίησης άκρων          

Χορήγηση Αδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Διαδικτύου. Για την χορήγηση Άδειας Επιχείρησης Προσφοράς Διαδικτύου, απαιτείται η υποβολή αίτησης με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Αρχεία: Δικαιολογητικά  Αίτηση