Βεβαίωση Εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. (Οδηγίες).

Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4442/7-12-2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 καταργείται πλέον η χορήγηση της προέγκρισης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση με την χορήγηση Bεβαίωσης Εγκατάστασης.
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από το Δήμο με την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών :

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ που να δείχνει το οικοδομικό τετράγωνο, την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος.
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας) Ή ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (όταν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας o oποίος και προσκομίζεται ) με το γνήσιο της υπογραφής. (χορηγείται από την υπηρεσία).
  4. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ από την Πολεοδομία.

 
Αρχεία:
1. Αίτηση για βεβαίωση εγκατάστασης
2. Υ.Δ. ιδιοκτήτη καταστήματος.
3. Υ.Δ. ιδιοκτήτη του κτιρίου.
 
 
 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123