Κανονισμός λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων.

Tο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.84/2019 πράξη του, προχώρησε στη συμπλήρωση-τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πετρούπολης (όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία κλήρωσης), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017.
Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της απόφασης, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας
Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78
Ταχ. Κώδ.: 132 32
Τηλέφωνο: 213 2024496 – 498 – 447
Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr