Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης για το 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου Πετρούπολης, θα δεχθεί αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου, για το έτος 2022.

Για κάθε εμποροπανήγυρη θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση (η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία) που θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου, από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του εμπόρου
  • Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών)
  • Για τους κατόχους άδειας Λαϊκών Αγορών, φωτοτυπία του βιβλιαρίου της κατηγορίας που διαθέτουν
  • Για τους κατόχους άδειας Υπαίθριου Εμπορίου, φωτοτυπία της άδειας
  • Για τους Δημότες Πετρούπολης, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων, διενέργειας των κληρώσεων και την απαιτούμενη αίτηση συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις, στα παρακάτω αρχεία

 

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων – κληρώσεων εμποροπανηγύρεων 2022.
  2. Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη.