Δημοτολόγιo

Για συναλλαγές με το Δημοτολόγιο του Δήμου μας, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας, προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτολογίου

Κολοκοτρώνη 91-93 (έναντι Πλατείας ΗΡΩ, 13231, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο: 210 5064090 – 094
Προϊστάμενος: 210 5064090
Φαξ.: 210 5054708
Email: dimoto@petroupoli.gov.gr 


Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια. Για Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια χρειάζεται: 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου Αρχεία • Έντυπο αίτησης για δήλωση γάμου

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν: α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος. β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη. γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται: - Αίτηση του ενδιαφερομένου. Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α. απαιτείται: - Αίτηση του ενδιαφερομένου Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα τέκνα τα οποία έχουν αποκτηθεί, το έτος γεννήσεως τους και η οικογενειακή τους κατάσταση –έγγαμα ή άγαμα). Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας & διαβατηρίου.  Δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας και διαβατηρίου , διότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.    

  Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου Αρχεία • Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω…

Εκδίδεται για δημότες εγγεγραμμένους στα Δημοτολόγια του Δήμου μας. α.  Για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας (για εγγραφή στα Δημοτολόγια) απαιτείται: Αίτηση του ενδιαφερομένου Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας για Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Εκδίδεται για κατοίκους του Δήμου μας, για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας) Για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (εντοπιότητας) απαιτείται: Αίτηση του ενδιαφερομένου Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας ή Φορολογικής Δήλωσης σε περίπτωση προστατευμένου μέλους Υπεύθυνη δήλωση του…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας. Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. Αίτηση του γονέα ή ασκούντα την γονική μέριμνα 2. Μία φωτογραφία του ανηλίκου ή σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του…