Δημοτολόγιo

Για συναλλαγές με το Δημοτολόγιο του Δήμου μας, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας, προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτολογίου

Κολοκοτρώνη 91-93 (έναντι Πλατείας ΗΡΩ, 13231, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο: 210 5064090 – 094
Προϊστάμενος: 210 5064090
Φαξ.: 210 5054708
Email: dimoto@petroupoli.gov.gr 


Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν: α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος. β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη. γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται: - Αίτηση του ενδιαφερομένου. Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα τέκνα τα οποία έχουν αποκτηθεί, το έτος γεννήσεως τους και η οικογενειακή τους κατάσταση –έγγαμα ή άγαμα). Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με…

  Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου Αρχεία • Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω…

Εκδίδεται για δημότες εγγεγραμμένους στα Δημοτολόγια του Δήμου μας. α.  Για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας απαιτείται: Αίτηση του ενδιαφερομένου Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ανηλίκου η αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων. Δικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. Αίτηση του γονέα ή ασκούντα την…

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση Αφορά βεβαίωση μονίμου κατοικίας στα όρια του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως.   Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 2. Φωτοτυπία ταυτότητας 3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ , φορολογική δήλωση (Ε1). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο…

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 2. Φωτοτυπία ταυτότητας 3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, φορολογικές δηλώσεις (Ε1) & εκκαθαριστικά των τριών τελευταίων ετών.. Αρχεία • Έντυπο αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Κατοικίας    

Μεταδημότευση εγγάμου. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση   Αρχεία • Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο λόγω μεταδημότευσης εγγάμου • Έντυπο αίτησης βεβαίωσης διετούς μόνιμης κατοικίας    

Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια. Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια του Δήμου μας σε περίπτωση μη εγγραφής σε άλλο δημοτολόγιο του Κράτους Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αρχική Εγγραφή 1. Αίτηση ενδιαφερομένου 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων (μόνο εάν είναι από Ειδικό Ληξιαρχείο) 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο εάν είναι από Ειδικό Ληξιαρχείο) 5. Υπεύθυνη Δήλωση…