Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α.

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α. απαιτείται:
– Αίτηση του ενδιαφερομένου
Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στην περίπτωση συγγενών α΄ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 

Πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση γιά:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των ιδίων.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της συζύγου τους.
ακολουθώντας τον σύνδεσμο, πατώντας ΕΔΩ.