Εκδίδεται για δημότες εγγεγραμμένους στα Δημοτολόγια του Δήμου μας.

α.  Για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας (για εγγραφή στα Δημοτολόγια) απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.
Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στην περίπτωση συγγενών α΄ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.

Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
Πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση γιά:
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας των ιδίων.
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας του/της συζύγου τους.
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας για ανήλικο τέκνο τους.
ακολουθώντας τον σύνδεσμο, πατώντας ΕΔΩ.