Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης
Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης.
Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στην περίπτωση συγγενών α΄ βαθμού που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ίδια οικογενειακή μερίδα.
Πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση γιά:
Πιστοποιητικό Γέννησης των ιδίων.
Πιστοποιητικό Γέννησης του/της συζύγου τους.
Πιστοποιητικό Γέννησης για ανήλικο τέκνο τους.
ακολουθώντας τον σύνδεσμο, πατώντας ΕΔΩ.