Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 29 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.