Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.