Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  01 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:0.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.