Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.