Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  26 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.