Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 14 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.