Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 08 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.