Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 09 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.